Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie plotki plastikowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczeg��lnych wypadków.

Projekotwanie sztachety z PCV na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Balaski PVC na plot i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, jak planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar